Ceník 2017-07-11T13:55:31+00:00

Ceník

Normostrana překladu (NS)

obsahuje 1800 znaků výsledného (cílového) textu s mezerami (dříve 30 řádků po 60 znacích na psacím stroji).

Počet normostran se zjišťuje dle počtu znaků přeloženého textu pomocí menu Nástroje → Počet slov → Znaky (s mezerami) v programu Microsoft Word. Číslo zde uvedené se dělí 1800 a výsledkem je počet normostran.

CENÍK (ceny netto)

Překlady (cena za 1 normostranu)

  • CZ → FR od 250,- do 310,- Kč *
  • FR → CZ od 230,- do 300,- Kč *
  • CZ → RU od 250,- do 310,- Kč *
  • RU → CZ od 190,- do 300,- Kč *
  • RU → FR od 450,- do 600,- Kč *
  • FR → RU od 450,- do 600,- Kč *

* dle obtížnosti překladu

Možnost slev při objemných překladech a pro stálé klienty.

Expresní překlad +50 %

Tlumočení

< 3 hodiny 2 500,- Kč
> 3 hodiny 5 000,- Kč